HMS sikkerhets­kurs
i trafikk for din bedrift

Kjører dine ansatte i arbeidstiden, må du kunne fremlegge dokumentasjon på relevant HMS-arbeid. Ca 1200 personer deltar på kurs hos våre kursledere gjennom året. Våre kurs er godkjent av Trafikksikkerhet Norge. Du kan velge mellom foredrag eller praktisk kurs.

Praktisk kurs

4 timers kurs på vei eller bane med fokus på praktiske oppgaver som gir kunnskap om teknologi, sikkerhet og risikoreduserende kjøring.

Foredrag

90 minutters fordrag for ansatte eller lærlinger med fokus på kjøreatferd og teknologi.

Usikker på hva som er riktig for din bedrift? Når du tar kontakt med oss, snakker vi om bedriftens behov og mål. Sammen tilpasser vi produktet slik at det passer med dine forventninger og samfunnets krav. Klikk her for eksempler

Våre kunder

Innhold og tema

Vi vil alltid snakke med deg om hva du ønsker å få ut av kurset eller foredraget.

Erfaringsmessig er dette tema mange er opptatt av:

 • Bilens teknologi
 • Førerstøttesystemer
 • Elbiler
 • Hvordan komme seg effektivt frem i trafikken?
 • Hvilke konflikter kan oppstå, og hvordan unngår vi dem?
 • Hvordan utnytte bilens kjøreegenskaper og førerstøttesystemer på en optimal måte?
 • Hvordan unngå unødvendig slitasje på bil og sjåfør?
 • Hva med el-biler og regenerering?
 • Hvordan redusere risikoen for forsinkelse, uhell eller skader?
 • Opplev hvordan bil og sjåfør oppfører seg på glatt føre
 • Hvilke førerstøttesystemer finnes, og hvordan utnytte disse maksimalt?
 • Hvordan unngå uhell og ulykker på snø og is?
 • Opplev hvilken betydning kjørestrategi, forventning og presis kjøreteknikk har for kjøringen på glatt føre
 • Skadestedsledelse
 • Handlingskompetanse i stressituasjoner
 • Førstehjelp og organisering av redningsarbeid

Felles for alle kurs og foredrag:

 • Humor, fag og nysgjerrighet
 • Bygger på deltakernes behov, ledes av erfaren kursleder
 • Anbefales for alle ansatte som disponerer bedriftens kjøretøy
 • Ingen forkunnskaper nødvendig
 • Morsomme og utfordrende kjøreoppgaver løses i team
 • Gjennomføres på arbeidsplassen
 • Kan avholdes på dag og kveld
 • Kurs kombineres gjerne med pizza eller annen servering
 • Diplom og bekreftelse på gjennomført kurs
 • Gjentas gjerne årlig eller hvert andre år
 • Kurs kan utvides med lastsikring på bil eller henger eller førstehjelp oppfriskning

Nysgjerrig? Vi har lang erfaring i å tilpasse kurset eller foredraget til målgruppen. Ring oss på 400 85 700 eller send e-post til post@safeway.no i dag.

Våre fagansvarlige

Tore Johannessen er tidligere rally-utøver, driver trafikkskole og underviser blant andre Statens vegvesen og trafikklærerstudenter. Han sitter i ulike utvalg og fagråd, og har de siste 20 årene holdt kurs for bedrifter over hele landet.

Øyvind Ridley Pihl er tidligere trafikklærer, med mastergrad i yrkespedagogikk og fordypning i jus og ledelse, som også sitter i ulike utvalg og fagråd. I tillegg til å være foredragsholder og kursleder jobber han med utvikling av kurs for andre yrkesgrupper.

Trygt frem på jobben er en annerledes, sosial happening der ansatte møtes, utveksler erfaringer, og lærer nye ferdigheter som kommer bedriften til gode. Vi legger vekt på at kursene er hyggelige, lærerike og overraskende, samtidig som de bygger på et solid, faglig fundament.

Alle kurslederne har relevant utdanning og erfaring fra Forsvaret, politiet, som paramedic eller trafikklærer og har bred erfaring fra undervisning, i tillegg til vår interne opplæring og oppfølging.

Kursene gjennomføres over hele Norge, og alle kurs kan foregå på norsk eller engelsk.

Need course for expatriates? No worries - we'll cover you. Please get in touch.